Atelier Acht

Cultuurparticipatie

Omdat bekend is dat er veel kracht uitgaat van cultuurparticipatie wil Atelier Acht daar bescheiden aan bijdragen.
Doorzettingsvermogen en mentaliteit  komen voort uit een creatieve geest en daarom moet de  geest gevoed worden. Kunst prikkelt mensen om flexibel te blijven en te anticiperen op maatschappelijke veranderingen.

Wij participeren door in onze blog

  • mensen, organisaties en de overheid aan het woord te laten over hun visie en/of ervaring  met kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed
  • onze eigen ervaring te delen
  • bijzondere initiatieven zichtbaar te maken

Met persoonlijke verhalen denken we de kracht van kunst en cultuur zichtbaar te maken. Verhalen zijn herkenbaar en spreken tot de verbeelding.

Wat doen wij?

Omdat we veel belangstelling voor kunst en cultuur hebben en in 2011 in Olst gingen wonen bedachten we een vorm om daar snel in te burgeren. Met het oprichten van Atelier Acht kregen we ingangen in de kunst en cultuurwereld van Olst-Wijhe. We hebben daar behoorlijk wat ervaring opgedaan, zowel professioneel als in vrijetijdsbesteding. We werkten er als vrijwilliger bij o.a. de Theaters Olst-Wijhe en KIJK Wijhe.
Met ons virtuele tijdschrift Arial, ( zie elders op deze site) maakten we contact met muzikanten, kunstenaars, schrijvers, illustratoren en theatergezelschappen. Zowel met amateurs als met professionele uitvoerders.
Al onze artikelen hadden een link met Olst-Wijhe. Dat ging dan over de mensen die in Olst-Wijhe met kunst en cultuur bezig waren of mensen die van elders in Olst-Wijhe kwamen spelen of exposeren.

Nu wonen we al weer een tijd in Deventer en willen de cultuurparticipatie in Deventer oppakken.
Wel in een kleinere vorm, maar een feit blijft: hoe meer mensen zich wijden aan kunst, cultuur en cultureel erfgoed, hoe meer de samenleving daarvan profiteert.

Scroll naar boven